Навчально-науковий інститут філології

Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства

Центр створений у 2013 р. при кафедрі історії української літератури і шевченкознавства. Нині він діє при кафедрі історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості, шевченкознавці (О.Сліпушко, Л.Задорожна, Я.Вільна, С.Задорожна, М.Конончук та ін.) якої активно долучаються до роботи центру.

Першопочатковим завданням підрозділу є популяризація Тараса Шевченка та його творчої спадщини, адже ім’я, яке носить наш Університет – це не лише честь закладу, а честь української нації, яку маємо гідно презентувати в Україні та світі. Діяльність центру також спрямована на участь у формуванні шевченкознавчого вектора в літературознавстві, на розробку і практичну реалізацію шевченкознавчих проєктів (серед яких читання курсу «Шевченко і Київський університет» для всіх студентів факультетів та інститутів нашого Університету), на написання і видання сучасної навчально-методичної літератури, на підготовку до друку з науковим коментарем і фаховими передмовами наукових збірників, монографій, посібників, підручників і на перевидання фундаментальних праць у профільній галузі.

Спільно з кафедрою історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості центр щороку організовує Шевченківські дні, серед заходів яких Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Тарасові Шевченку, зустрічі з Шевченківськими лауреатами, круглі столи, презентації книг, поїздки до Канева, відвідування музеїв, цікаві інтерактиви для студентів. Крім цього, центр залучає до шевченкознавчих студій молодих науковців, запрошуючи їх на зустрічі з письменниками, художниками, режисерами, видавцями, громадськими та культурними діячами, на допрем’єрні покази фільмів про Тараса Шевченка.

У 2014–2016 рр. на базі центру здійснювалася наукова тема «Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст», над якою працювали д.філол.н. О.Сліпушко (керівник), д.філол.н. І.Приліпко (на той час – директор центру) та к.філол.н. А.Шаповалова.

Центр відповідальний за упорядкування та видання збірника наукових праць «Шевченкознавчі студії» (виходить із 1939 р.).

Підрозділ тісно співпрацює з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національним музеєм Тараса Шевченка, Шевченківським національним заповідником у Каневі, Львівським Науковим Товариством імені Шевченка, Науковим товариством імені Шевченка в Америці, Інститутом україністики Тбіліського державного університету ім. І.Джавахішвілі, Фондом Шевченка в Канаді тощо.

Директор центру – к. філол. н. Б.Сахно.

Посилання на сайт:

https://sites.google.com/knu.ua/tsentr-shevchenkoznavstva/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Електронна адреса: shevchenko.center@gmail.com

Телефон: тел. 239‑34-30