Міжнародна академічна мобільність — можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іноземному закладі вищої освіти. Участь у програмах академічної мобільності можуть брати студенти (у т.ч. іноземці), викладачі, науковці та управлінський персонал університету.

Право на міжнародну академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм і проектів, договорів про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та іноземними університетами.

Основними видами міжнародної академічної мобільності, якими можуть скористатися студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є:

а) ступенева мобільність — навчання в іноземному закладі вищої освіти для здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше закладів вищої освіти (детальніше про це за посиланням);

б) кредитна мобільність — навчання в іноземному університеті-партнері для здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) та / або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), які будуть визнані у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Формами академічної мобільності студентів та аспірантів є:

а) навчання;

б) мовне стажування;

в) наукове стажування.

Міжнародна кредитна мобільність може бути реалізована в рамках двосторонніх програм обміну або в рамках спеціалізованих програм академічної мобільності (Еразмус+).

 

Формами академічної мобільності для викладачів і співробітників є:

а) участь у спільних проектах;

б) викладання;

в) наукові дослідження;

г) наукове стажування;

ґ) підвищення кваліфікації.

Міжнародна академічна мобільність викладачів і співробітників реалізується в рамках: