• Європейська асоціація університетів (EUA)
 • Міжнародна асоціація університетів (IAU)
 • Мережа інститутів і шкіл державного управління в Центральній та Східній Європі (NISPAcee)
 • International Network of Universities
 • The Baltic University Programme

 

 

Європейська асоціація університетів (EUA)

Європейська асоціація університетів (EUA) представляє понад 870 університетів і національних конференцій (спілок) ректорів у 49 європейських країнах. EUA відіграє вирішальну роль у Болонському процесі та впливі на політику ЄС щодо вищої освіти, досліджень та інновацій. Завдяки безперервній взаємодії з рядом інших європейських та міжнародних організацій EUA гарантує, що незалежний голос європейських університетів буде почутий.

EUA надає членам неперевершені можливості для обміну передовим досвідом, участі у проєктах, заходах та інших взаємних освітніх заходах із залученням широкого кола університетів. Асоціація також надає членам унікальні можливості для формування європейської політики та ініціатив, що стосуються вищої освіти та наукових досліджень.

Університети в Європі та в усьому світі мають вирішальне значення для глобального сталого розвитку. Таким чином, Асоціація підтримує всесвітній порядок денний для досягнення Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР). Університети сприяють досягненню цілей через дослідження та освіту в широкому спектрі дисциплін, які потенційно можуть сприяти кращому майбутньому.

EUA підтримує своїх членів у досягненні ЦСР шляхом адвокації та проєктної роботи та є членом SDG Watch Europe. EUA також визнає важливість ЦСР у своєму Стратегічному плані.

 

Міжнародна асоціація університетів (IAU)

Міжнародна асоціація університетів (IAU), заснована в 1950 році під егідою ЮНЕСКО, є провідною глобальною асоціацією закладів вищої освіти та освітніх організацій з усього світу.

IAU є незалежною, двомовною (англійська та французька мови), неурядовою  членською організацією. Членство в IAU відкрито для закладів вищої освіти (ЗВО) та організацій.

IAU є глобальним форумом для керівників установ та асоціацій, що об’єднує майже 600 членів із більш ніж 130 країн для встановлення, обмірковування та виконання спільних пріоритетів. Вона виступає в якості глобального голосу вищої освіти для широкого кола міжнародних та міжурядових організацій, зокрема, ЮНЕСКО. Члени асоціації користуються широким спектром послуг на першочерговій основі, але ці послуги також поширюються на інших зацікавлених сторін вищої освіти, таких як організації, установи, органи вищої освіти, особи, які визначають політику та приймають рішення, фахівці, адміністратори, викладачі, дослідники та студенти.

IAU фінансується головним чином за рахунок членських внесків і залежить від них для ефективного виконання свого широкого спектру діяльності, що включає серію онлайн-вебінарів і тематичних дебатів, заходів, конференцій, публікацій, проєктів та інших ініціатив.

IAU є офіційним партнером ЮНЕСКО (статус асоційованого члена) і отримала спеціальний консультативний статус від Економічної та соціальної ради ООН (ECOSOC).

IAU має статус учасника Ради Європи.

Бачення

Як глобальний голос вищої освіти, IAU є найвпливовішою та репрезентативною глобальною асоціацією різноманітних закладів вищої освіти та їхніх організацій, що захищає та сприяє динамічній лідерській ролі вищої освіти в суспільстві. Формулюючи основоположні цінності та принципи, які лежать в основі освіти, а також пошуку, поширення та застосування знань, Асоціація направляє та виступає за розробку політики та практики вищої освіти, які поважатимуть підходи, що враховують різноманіття, сприятимуть соціальній відповідальності та наближатимуть стале майбутнє. IAU є аналітичним центром і форумом для розробки нових підходів, обміну найкращим досвідом і реалізації спільних дій, заохочення та сприяння інноваціям, взаємному навчанню та співпраці між закладами вищої освіти в усьому світі.

Місія 

Робити свій вклад в досягнення миру та розвитку людини шляхом сприяння та зміцнення впливу вищої освіти на трансформацію життя, нарощування потенціалу, об’єднання різних народів, генерування та поширення нових знань, формування розуміння та пошук рішень локальних та глобальних проблем з врахуванням сталого розвитку.

Цінності

IAU просуває основні цінності серед своїх членів і ширшої спільноти вищої освіти, включаючи:

 • Академічну свободу, інституційну автономію та соціальну відповідальність на місцевому та глобальному рівнях
 • Співпрацю та солідарність на основі взаємних інтересів і спільних вигод
 • Толерантність до різних думок, свободу від політичного втручання
 • Рівність у доступі до вищої освіти та її успішність, а також відкритий доступ до знань
 • Наукову доброчесність і етичну поведінку, як основу поведінки всіх зацікавлених сторін у вищій освіті
 • Вищу освіту та дослідження в суспільних інтересах
 • Якість навчання, досліджень та поширення знань

 

 

Мережа інститутів і шкіл державного управління в Центральній та Східній Європі (NISPAcee)

Підписана Угода про членство між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Мережею інститутів та шкіл публічного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee)

Мережа інститутів і шкіл державного управління в Центральній та Східній Європі (NISPAcee) була заснована в 1994 році та юридично зареєстрована відповідно до законодавства Словаччини як міжнародна, неурядова, неприбуткова організація в жовтні 1995 року зі штаб-квартирою в Братиславі, Словаччина.

Місія NISPAcee полягає в сприянні та зміцненні ефективного та демократичного управління та модернізації державного управління та політики в усьому регіоні NISPAcee.

Функції та цілі

Основні стратегічні питання NISPAcee у сучасну епоху:

 • NISPAcee – це академічна асоціація/спільнота. ЇЇ першочерговим завданням є сприяння вдосконаленню навчання та досліджень у регіоні NISPAcee у сфері державного управління та державної політики.
 • NISPAcee забезпечує форум для вчених, які діляться власними результатами між собою та практиками. Основним місцем для обміну результатами та досвідом є щорічні конференції та журнал.
 • NISPAcee – як академічна спільнота – прагне розширити співпрацю з навчальними центрами, надаючи програми та навчальні матеріали для практиків, коли це необхідно та доступні ресурси.
 • NISPAcee підтримує демократичне врядування та модернізацію державного управління шляхом практично-орієнтованих досліджень та залучення практиків до своєї діяльності. Залучення практиків може, серед іншого, мати форму членства та спеціальних заходів для практиків, наприклад тематичні панелі в рамках щорічної конференції, навчальні програми, тематичні семінари, консультаційні проєкти тощо.

Таким чином, основні функції та цілі NISPAcee:

 • Сприяння навчанню та освіті
 • Сприяння дослідженням
 • Сприяння державному управлінню та політиці як окремим сферам

Регіон NISPAcee

Регіон NISPAcee охоплює 5 географічних областей:

 1. Нові країни-члени ЄС (Чехія, Болгарія, Хорватія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія).
 2. Країни Східної Європи, що не є членами ЄС (Білорусь, Україна, Республіка Молдова, Російська Федерація, Туреччина).
 3. Країни Західних Балкан (Македонія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Албанія, Чорногорія).
 4. Країни Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан).
 5. Країни на Кавказі (Вірменія, Грузія, Азербайджан).

 Діяльність

 • Конференції NISPAcee
 • Робочі групи
 • Літні школи NISPAcee
 • Навчальні програми
 • Навчальні поїздки
 • Проєкти
 • Нагороди
 • Стажування
 • Звіти ЦСЄ щодо програм державного управління
 • Переклади
 • Публікації NISPAcee
 • Журнал державного управління та політики NISPAcee
 • Інші публікації (не NISPAcee)
 • Європейська акредитація

Пропозиції та можливості

Як інституційний член NISPAcee (Угода про членство підписана в 2021 році), КНУ імені Тараса Шевченка отримує наступні переваги:

 • отримувати копії всіх e-публікацій NISPAcee;
 • регулярно отримувати електронні вісники, розсилки та щорічні звіти NISPAcee;
 • має право використовувати логотип членства NISPAcee на вебсайті учасника;
 • може подавати заявку на послуги акредитації EAPAA;
 • може брати участь у щорічних конференціях NISPAcee та інших заходах за зниженим тарифом;
 • може брати участь у Генеральній Асамблеї NISPAcee та голосувати з усіх відповідних питань NISPAcee під час засідання Генеральної Асамблеї;
 • може висувати кандидатів від власної установи до складу Керівного комітету, обирати членів Керівного комітету та підтверджувати політику NISPAcee;
 • може ініціювати нові проєкти та заходи за підтримки NISPAcee та пропонувати нові цікаві заходи на користь науковців та практиків, наприклад зустрічі високого рівня, круглі столи, семінари, тренінги, навчальні поїздки, прикладні дослідження, аналітичні документи з питань політики тощо;
 • може використовувати можливості всіх інших членів NISPAcee (асоційованих, урядових та індивідуальних) для дорадчих, консультаційних послуг та спільних заходів і проєктів;
 • може створити в NISPAcee особливу спільноту науковців і практиків, зацікавлених в інноваціях, обміні досвідом та навчанні один у одного;
 • може використовувати службу баз даних NISPAcee;
 • може зберігати та публікувати власні інституційні дані на вебсторінці NISPAcee;
 • може публікувати та рекламувати власні новини, події та публікації на вебсторінці NISPAcee, у соціальних мережах та у інформаційному бюлетені;
 • може публікуватись у журналі NISPAcee “Публічне управління та публічна політика” та інших публікаціях NISPAcee;
 • може скористатися можливістю, щоб фахівці державного управління та політики у власній установі співпрацювали з NISPAcee як експерти з різних видів діяльності NISPAcee;
 • може стати активною частиною видатного міжнародного співтовариства державного управління та політики.

Координатор від КНУ імені Тараса Шевченка щодо співпраці з NISPAcee:
Вікторія Ткаченко, електронна пошта: viktoriia.tkachenko@knu.ua  

International Network of Universities

Міжнародна мережа університетів (International Network of Universities, INU) — це глобальний консорціум закладів вищої освіти, які активно шукають можливості міжнародного партнерства та досвіду, створюють інноваційні програми та методи навчання і беруть участь у процесах інтернаціоналізації.

Діяльність INU зосереджена на:

 • Сприянні інтернаціоналізації університетів-членів;
 • Підготовці студентів до життя та кар’єри в якості громадян світу;
 • Залученні студентів і співробітників до програм міжнародної і віртуальної мобільності;
 • Обміні досвідом і кращими практиками;
 • Викладанні у рамках програм подвійного дипломування;
 • Підтримці міжнародного наукового співробітництва.

Місія

INU є глобальною платформою, члени якої працюють разом, щоб надати трансформаційний досвід задля постійного сприяння залученню студентів, викладачів і співробітників на глобальному рівні.

Члени INU

Мережа INU налічує 13 університетів-членів:

КНУ імені Тараса Шевченка приєднався до Міжнародної мережі університетів в 2023 році.

Координатор співпраці в рамках INU від КНУ: Аріна Малюга, e-mail: amaliuha@knu.ua

Пропозиції та можливості

Програма віртуальної мобільності «Global Citizenship and Sustainable Futures: Learning forChange»: деталі за посиланням.

 

 

The Baltic University Programme

Балтійська програма університетів (BUP) – це активна мережа, що обєднує близько 100 університетів, розташованих у 10 країнах басейну Балтійського моря. Вона була започаткована в 1991 році як спроба подолати інформаційний розрив, що залишився після залізної завіси, і з тих пір постійно зростає. Через тридцять років плідної співпраці BUP та її місія все ще актуальні, як ніколи:  мережа прагне сприяти сталому розвитку регіону Балтійського моря.

З переліком університетів-учасників мережі можна ознайомитися за посиланням.

BUP підтримує співпрацю між дослідниками, викладачами, студентами з університетів-учасників та співробітниками відділів міжнародних зв’язків та інших університетських структур. Мережа допомагає адміністрації університетів у вирішенні стратегічних питань, пов’язаних з інтернаціоналізацією. Маючи схожий досвід і стикаючись із подібними викликами – як глобальними, так і специфічними для регіону – учасники активно обмінюються знаннями та знаходять інноваційні шляхи просування і впровадження сталого розвитку у своєму регіоні.

Балтійська програма університетів прагне знайти нові шляхи взаємодії власне між університетами та між університетами і суспільством. Основною метою є зміцнення стійких регіональних освітніх і дослідницьких спільнот, а також сприяння більшій обізнаності про пріоритетні напрямки програми. BUP зосереджується на питаннях сталого розвитку, захисту навколишнього середовища та демократії в регіоні Балтійського моря. Вона підтримує ключову роль університетів в демократичному, мирному та сталому розвитку.

Мета програми досягається завдяки тому, що мережа є відкритою та інклюзивною організацією, яка розробляє та пропонує університетські курси, тренінги та конференції, підтримує мульти- та міждисциплінарну дослідницьку співпрацю, а також бере участь у трансдисциплінарних проєктах співпраці з органами влади, муніципалітетами та іншими організаціями. Мережа пропонує дослідницькі теми, призначені для інформування широкої спільноти, сприяючи більшій обізнаності й взаємодії між дослідниками, викладачами та студентами.