Навчально-науковий інститут філології

Французький центр

Цей структурний підрозділ Інституту заснований у 2007 р. за сприяння Посольства Франції в Україні як дослідницький центр із питань викладання та навчання. За період свого існування центр значно розширив спектр своєї діяльності. У 2014 р. його перейменували у Французький центр і відтоді він став справжнім франкофонним осередком в університетському середовищі.

Основними завданнями центру є дослідження французької мови в Університеті та в інших ЗВО Києва та України; створення реального та цифрового франкомовного простору для студентів і викладачів; співпраця з посольствами Франції та іншими франкомовними країнами в Україні у сфері початкового та безперервного навчання французької мови як іноземної; надання інформації про викладання / вивчення французької мови, вищу освіту у Франції, програми академічної мобільності, франкомовні заходи в Україні та в усьому світі.

Зазначені цілі втілює в життя команда, яка об’єднує викладачів університету та лекторів Посольства Франції в Україні. Потенціал колективу центру посилює й Асоціація викладачів французької мови України, й Адміністративна рада, яка має тут свій осередок, що дає змогу залучати до проєктів та діяльності центру цілу мережу Асоціації.

Посольство Франції в Україні відіграє виняткову роль у функціюванні центру, надаючи фінансову, організаційну, матеріальну допомогу, задля того щоб заходи, як-от франкомовний марафон, кіноклуб, дискусійні семінари, свято Франкофонії, День центру та багато інших, стали традиційними та розширили університетську франкомовну аудиторію.

Директором центру є к.філол.н. Т.Гейко.