Напрям програми ЄС Еразмус+:  Жана Моне Модуль

Номер проєкту:  101127665

Назва проєкту: Актуалізація загроз європейській безпеці: вплив російсько-української війни (Threats Actualization to European Security: Russian-Ukrainian War Impact)

Коротка назва проєкту: TSNUK

 Координатор проєкту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Керівник проєкту:  Григорій Ситник, д.держ.упр., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри глобальної та національної безпеки

Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт:  Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби, кафедра глобальної та національної безпеки

Період реалізації проєкту:  2023-2026 рр.

Мета та завдання проєкту:

Метою проєкту є поширення знань про застосування принципів та підходів європейської безпеки в спільній політиці безпеки і оборони та усвідомлення адаптації європейського досвіду до національних умов з метою підвищення ефективності діяльності органів державної влади в цілому, прискорення процесу адаптації інститутів безпеки до стандартів, норм і правил Європейського Союзу.

Проєкт буде спрямований на ознайомлення учасників із принципами та цінностями ЄС, інтеграцію їх у національні системи та допомогу в адаптації цих знань до професійної практики.

Завдання проєкту:

– проведення комплексного аналізу сучасних підходів до моніторингу загроз європейській та національній безпеці провідних країн, у тому числі розгляд підходів до моніторингу загроз національній безпеці в політичній, економічній, соціальній та гуманітарній сферах життєдіяльності суспільства.

– розроблення методології дослідження системи державного управління забезпеченням національної безпеки;

– розроблення методики оцінки чинників формування (визначення) національних інтересів та проведення комплексного аналізу організаційно-правових засад розробки та реалізації політики національної безпеки держави у детермінованих сферах внутрішньої та Європейські відносини

– обґрунтування Методології розробки паспорту загроз національній безпеці України та рекомендацій щодо використання паспорту загроз під час прийняття державно-управлінських рішень на національному та регіональному рівнях.

Очікувані результати:

Розробка паспорту загроз національній безпеці, що буде офіційним нормативним документом, який буде передбачати ідентифікацію (оцінку) подій, явищ, процесів та інших факторів, що створюють небезпеку для реалізації життєво важливих національних інтересів європейських країн, характеристики їх можливого розвитку (масштаби, тенденції розвитку, можливі наслідки для національної безпеки), а також визначення основних організаційно-правових та інших механізмів діяльності суб’єктів забезпечення національної безпеки(моніторинг, запобігання, превентивні дії, локалізація тощо) у відповідь на потенційні загрози.

Для цього необхідно:

1) реалізувати заходи з підвищення компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері безпеки;

2) просувати норми паспорту загроз у публічно-управлінську практику;

3) поширювати знання про ефективну систему постійного моніторингу загроз національній безпеці, визначення їх пріоритетності для органів влади (для обґрунтування та прийняття державно-управлінських рішень) та побудови відповідної системи контролю за їх реалізацією серед громадськості європейських держав, зокрема і України.