Інтернаціоналізація – це процес інтеграції міжнародного, міжкультурного та глобального вимірів у діяльність університету. Інтернаціоналізація є важливим чинником реформування вищої освіти, а в сучасних умовах – запорукою сталості та розвитку Університету.

Стратегія інтернаціоналізації Київського національного університету імені Тараса Шевченка була ухвалена на засіданні Вченої ради 8 травня 2023 року та введена в дію наказом ректора від 10 травня 2023 року.