На шляху до моделей дослідницьких університетів у вищій освіті Росії, України та Молдови (Towards Research and Entrepreneurial University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education (MERCURY)) – https://mercury-project.eu/

Контроль якості інтернаціоналізації освіти (Quality Assurance Tools for Management of Internationalization (QATMI)) – https://tempus.org.ua/en/component/content/article/184-prezentacija-rezultativ-projektu-programi-tempus-zasobi-zabezpechenna-jakosti-upravlinna-internacionalizacijeju-.html

Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності фахівців у галузі гуманітарних наук (Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness (HESDeSPI) – http://www.tempus-hesdespi.eu

Європейська політика сусідства: право та належне врядування (European Neighbourhood Policy Law and Good Governance (EUNEG)) – http://tempus-euneg.eu/goals.html

Сприяння життєздатним та автономним системам вищої освіти у регіоні Східного сусідства (Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area (ATHENA)) – http://www.eua.be/athena.aspx

Підвищення ефективності студентських служб (Improving the Efficiency of Student Services (IMPRESS)) – https://sites.google.com/site/impressua2/home

Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до положень Болонського процесу (Informatics And Management: Bologna-Style Qualifications Frameworks (INARM)) – http://www.inarm.uni-koblenz.de/

Розробка навчальних планів для нової спеціалізації: магістр інженерії з проектування мікросистем (Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design (MastMST)) – http://www.mastmst.p.lodz.pl/

Мережа для розвитку безперервного навчання (A Network for Developing Lifelong Learning (LeAGUe )) – www.tempusleague.eu

Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та рамками кваліфікацій (Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks (ALIGN)) – http://align.brusov.am/

Інтернаціоналізація ВНЗ в країнах Cхідного партнерства через  культурні та структурні перетворення (Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations (PICASA)) – http://picasa.ysu.am/