Напрям програми ЄС Еразмус+: Жан Моне Центр Досконалості

Номер проєкту: 611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE

Назва проєкту: Поглиблені європейські студії в Україні: міждисциплінарний підхід (Advancing European Studies in Ukraine: Interdisciplinary Approach)

Координатор проєкту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Керівник проєкту:  Олександр Шнирков, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Сайт проєкту

Період реалізації проєкту:  2019- 2022 pp.

 

Завдання проєкту:

  1. сприяння розвитку освітньо-наукової діяльності, а також удосконалення процесів викладання, обміну думками і досвідом щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах;
  2. поширення та роз’яснення даних щодо Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
  3. розширення взаємодії з різними групами українського суспільства з метою популяризації знань про діяльність ЄС.

Очікувані результати:

Проєкт передбачає перетворення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на методологічний центр з відкритими освітніми ресурсами у сфері європейських студій.

Проєкт сприятиме дослідженням і дискусіям про сучасні тенденції розвитку ЄС, європейську політику щодо Східної Європи з акцентом на відносинах ЄС–Україна, а також залученню різних цільових груп за межами Інституту міжнародних відносин до отримання додаткової фахової інформації щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах.