Навчально-науковий інститут філології

Польський центр

Центр відкрито у 2003 р.. Його завданням є організація навчально-освітніх заходів, підтримка та проведення наукових досліджень із польської мови, літератури, історії та культури, популяризація в Україні польської мови і культурних надбань Польщі. Навесні 2010 р. було підписано угоду між КНУ імені Тараса Шевченка та Посольством Республіки Польща, яка регулює діяльність центру.

Центр сприяє організації міжнародних культурних програм та бере в них активну участь, надає інформаційну підтримку студентам із питань організації стажування в провідних навчальних закладах Польщі та участі в наукових заходах, допомагає налагодити зв’язки та співпрацю між факультетами КНУ імені Тараса Шевченка та науковими центрами Польщі, надає допомогу у підготовці та організації сертифікаційного іспиту з польської мови, організовує та проводить наукові польсько-українські конференції.

При центрі є курси польської мови для студентів і викладачів університету. Бібліотека підрозділу налічує понад 10000 книжкових видань.

Центр організовує відкриті лекції провідних польських науковців – проф. Д.Уліцької, проф. Р.Нича, проф. В.Валецького, проф. А.Ф’юта, проф. М.П.Марковського, проф. Я.Лавського, ад. С.Зайонца, проф. С.Ульяша, проф. М.Сквари, проф. Ю.Порайського‑Помсти та ін.

Директор центру чл.‑кор. НАН України, д.філол.н. Р.Радишевський.