Навчально-науковий інститут філології

Центр літературної творчості

Центр створено у 2017 р. для поглибленого освоєння студентами знань з літературної творчості. Він є структурним підрозділом Інституту філології.

Основним завданням центру є організація і проведення творчої роботи Літературної студії імені Максима Рильського, тематичних вечорів за літературними жанрами, презентація нових літературних явищ, проведення творчих зустрічей студентів із відомими представниками суміжних мистецтв (музика, кіно, театр), налагодження тісних контактів із творчими спілками, насамперед із Національною спілкою письменників України.

Центр залучає студентів-літтворців до культурних проєктів Університету. Разом із кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості готує до публікації студентський альманах «Сві-й-танок». Щороку проводиться літературний конкурс «Жива троянда». Діяльність центру охоплює також профорієнтаційну роботу, яка спрямована на конкурсний відбір вступників для вступу на літературну творчість, налагодження тісних зв’язків із творчими об’єднаннями, що функціонують при Київській організації Національної спілки письменників та обласними письменницькими організаціями. Центр проводить філологічний семінар та видання щорічного збірника матеріалів «Філологічні семінари».

Директор центру – д.філол.н., член Спілки письменників та Спілки журналістів України, лауреат Національної премії України імені Т.Г.Шевченка – М.Наєнко.

Посилання на сайт:

https://sites.google.com/knu.ua/literaturna-tvorchist