Навчально-науковий інститут філології

Центр японської мови та літератури

Центр створено у 2006 р. за сприяння Посольства Японії в Україні. З того часу підрозділ активно співпрацює з компанією «Мітсубіші моторс корпорейшн», яка відіграє виняткову роль у функціонуванні центру, надаючи фінансову допомогу.

З початку відкриття центр щорічно організовує та проводить міжнародні науково-практичні конференції з японістики «Сакура» (за сприяння Японської фундації); організовує візити представників Посольства Японії в Україні; здійснює підготовку, написання і видання підручників, навчальних посібників, словників, довідників; проводить навчальні тренування для учасників Всеукраїнського конкурсу промов японською мовою; забезпечує підготовку до складання іспиту з японської мови за програмою стажування від уряду Японії.

За фінансової підтримки «Мітсубіші моторс корпорейшн» з 2008 р. при центрі постійно діють дві програми. Перша програма – курси японської мови для усіх громадян України і курси підготовки студентів-філологів до складання кваліфікаційного іспиту «Норьоку-шікен». Друга програма передбачає написання, редагування і видання наукової та навчально-методичної літератури в галузі японістики. На сьогодні завдяки фінансуванню компанії «Мітсубіші моторс корпорейшн» викладачі кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології видали (накладом мінімум 300 примірників) 44 книги з японістики – монографії, підручники, навчальні посібники, словники тощо, які заклали міцне підґрунтя сучасної науково-теоретичної і навчально-методичної бази вітчизняної японістики. За час існування центру всього опубліковано 564 наукових та науково-методичних праці з японістики.

Директор центру – д.філол.н., акад. АН ВШ України, Заслужений працівник освіти України І.Бондаренко.