Навчально-науковий інститут філології

Центр славістики

Центр славістики заснований у лютому 2007 р. У багатьох аспектах функціонування центру важливим і надійним підґрунтям стали Угоди про співпрацю між КНУ імені Тараса Шевченка та зарубіжними слов’янськими університетами: Чехії – Університет ім. Масарика (Брно), Карлів університет (Прага), Університет ім. Палацького (Оломоуць); Сербії – Белградський університет.

Центр координує міжнародне співробітництво з ЗВО-партнерами, готує робочі програми співпраці, забезпечує участь студентів кафедри слов’янської філології в міжнародних культурних та освітніх програмах, надає їм інформаційну підтримку з питань організації стажування у провідних закладахосвіти слов’янських країн.

Окремим важливим завданням центру є сприяння участі студентів, аспірантів і викладачів зі славістичними дослідницькими зацікавленнями в міжнародних наукових конференціях тощо. Принциповим кроком до вирішення цього завдання стала участь центру в підготовці щорічної Міжнародної конференції «Славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського», що проводиться кафедрою слов’янської філології Інституту філології й інститутами Національної академії наук України.

Суттєвим аспектом наукових і навчальних пріоритетів, що підтримуються центром славістики, вважається проведення регулярних зустрічей і бесід із носіями мов. У зв’язку з цим особлива увага спрямовується на організаційні заходи зі знайомства студентів із видатними діячами науки і мистецтва слов’янських народів – із відомими сучасними письменниками, художниками, акторами, режисерами, а також із представниками міністерств з питань культури слов’янських країн.

Центр організує мовні гуртки, семінари, презентації, а також конкурси, творчі вечори до знаменних дат в історії славістики. Активну участь у них беруть міжнародні товариства дружби, зокрема, «Україна-Сербія» тощо.

До основних завдань центру входить також підготовка актуальних науково-методичних видань, забезпечення студентів, аспірантів та викладачів університету навчальною, художньою, інформаційною літературою і періодикою.Центр у співпраці з кафедрою видає збірник наукових праць «Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського».Директор центру – д.філол.н. Н.Білик.