Навчально-науковий інститут філології

Центр китайської літератури та викладання китайської мови

Центр створено у 2001 р. за сприяння  Посольства Китайської Народної Республіки в Україні.

Серед основних завдань центру – підготовка спеціалістів і викладачів китайської мови та китаїстів вищих і середніх навчальних закладів України; надання матеріалів, інформації та консультацій з викладання китайської мови; перевидання підручників з китайської мови, укладання нових підручників і посібників; організація курсів, лекцій з китайської мови, культури, історії, політики, економіки, соціології, філософії; організація зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл, студентських олімпіад з китайської мови, конкурсів вокального мистецтва, кіно- і телефестивалів; за підтримки української та китайської сторін організація і складання кваліфікаційних іспитів з китайської мови.

Бібліотечний фонд центру – книги, аудіо- та відеоматеріали китайською мовою.

Щорічно підрозділ відвідують делегації з КНР. У центрі можна отримати консультацію з питань мовного стажування у ЗВО КНР, щодо кваліфікаційного іспиту з китайської мови HSK/HSKK на визначення рівня володіння письмовою та усною китайською мовою (проводиться спільно з Канцелярією з питань поширення китайської мови в світі (м. Пекін).

Директор центру – к. філол. н. О.Воробей.