Навчально-науковий інститут філології

Центр англійської мови та інформації

Для організації співпраці в навчальній, діловій та культурологічній діяльності між КНУ імені Тараса Шевченка і Посольством Сполученого Королівства Великої Британії в Україні у 1997 р. був заснований центр англійської мови та інформації.

Основним завданням підрозділу є сприяння поглибленому вивченню англійської мови та культури англомовних країн. З цією метою в центрі створено книжковий фонд із понад 3500 одиниць навчальної та довідкової літератури з різних галузей знань: лінгвістики, літературознавства, лінгвокраїнознавства, журналістики, медицини. Художня література представлена як англійською, американською та канадською класикою, так і творами сучасних англомовних авторів. У відвідувачів є можливість користуватися енциклопедіями та довідковими видання, зокрема енциклопедією «Британіка» (32 томи), енциклопедією «Word Book» (21 том), енциклопедією Кольєра (24 томи) та ін. У центрі також є фонд аудіо- та відеоматеріалів.

Важливим напрямом роботи підрозділу є сприяння підвищенню рівня викладання англійської мови молодими викладачами та стажистами. Для цього співробітники видавництв «Лонгман», «Пірсон Ед’юкейнш» та ін. проводять семінари з різних аспектів методики викладання. У 2019 р. при центрі розпочав роботу студентський англомовний клуб.

Серед щорічних заходів, організованих центром, – семінари з удосконалення методики викладання англійської мови, міждисциплінарні науково-практичні конференції для молодих дослідників і науковців під гаслом «Ідеї, якими варто ділитися. Ідеї, які надихають», семінари-презентації сучасних словників видавництва «Macmillan» та семінари на тему: «Підготовка до іспитів», численні зустрічі та лекції з англомовними письменниками, освітянами, перекладачами та ін.

Директор центру – к.філол.н. А.Карабан.