Назва напряму програми Еразмус+: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions)

Тип проєкту: KA220-HED Проєкти співпраці у сфері вищої освіти (Cooperation partnerships in education, training and youth)

Номер проєкту:  KA220-HED-AB735F92

Назва проєкту: Сприяння академічній свободі в Україні (Promoting Academic Freedom in Ukraine)

Коротка назва проєкту: FreeAc

Основний координатор проєкту: Ґрацький університет (Австрія)

Координатор проєкту від КНУ: Богдана Носова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри соціальних комунікацій

Структурний підрозділ, на базі якого реалізується проєкт:  Інститут журналістики

Період реалізації проєкту: 2023-2026 рр.

 

Склад консорціуму:

Світова університетська служба (Австрія)

Міжнародний гуманітарний університет (Україна)

Сумський державний університет (Україна)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Європейський центр досліджень та ініціатив (Італія)

KMOP – Хаб освіти та інновацій (Греція)

Університет імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Короткий опис проєкту:

Мета проєкту:

Проєкт спрямований на пом’якшення наслідків втрати талантів та відтоку мізків в Україні шляхом посилення міжінституційної співпраці із закладами вищої освіти ЄС та свободи українських науковців досліджувати, навчатися, викладати та поширювати результати досліджень. Крім того, проєкт підтримує перебудову українського сектору вищої освіти в ЄПВО відповідно до його цінності.