Навчально-науковий інститут права

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, створений на юридичному факультеті у 2017 році на виконання спільного наказу ректора КНУ імені Тараса Шевченка і президента Національної академії правових наук України на базі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету (з 2020 року – кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права) КНУ імені Тараса Шевченка, у співпраці з НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Мета: реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм, підвищення кваліфікації працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підготовка наукових експертних висновків з питань інтелектуальної власності, консультація викладачів та студентів Університету, а також проведення просвітницьких заходів з питань інтелектуальної власності для широкої громадськості.

Посилання на сайт: https://ipcentre.law.knu.ua

Електронна адреса: ipcentre.knu@gmail.com

Телефон: (044) 239 31 35

Носік Юрій Володимирович

Директор

к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: інформаційне право (в т.ч. правовий режим інформації з обмеженим доступом); право інтелектуальної власності (нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема, доменні імена).