Навчально-науковий інститут права

Центр проблем імплементації Європейського соціального права

Іншин Микола Іванович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Директор Центру проблем імплементації європейського соціального права, академік Національної академії правових науко України, Заслужений юрист України.

Про центр

Центр проблем імплементації європейського соціального права створено у червні 2016 року як структурний підрозділюридичного факультету Університету з метою проведення наукових досліджень у сфері соціального права України та держав Європейського Союзу, розробки рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства у сфері праці та соціального захисту з урахуванням міжнародних стандартів.

Відповідно до Положення «Про Центр проблем імплементації європейського соціального права», затвердженого наказом ректора Університету Центр є структурним підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, основними завданнями якого є:

   – організація та проведення, у тому числі за участю викладачів та студентів юридичних факультетів інших ВНЗів, круглих столів, конференцій, семінарів, судових дебатів тощо;

   – сприяння проведенню науково-педагогічним складом юридичного факультету науково-експертного та методологічного супроводу адаптації законодавства України до норм європейського соціального права;

  – організація та здійснення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, наукового тлумачення норм національного законодавства в контексті судової практики та практики Європейського суду з прав людини;

  – взаємодія з органами державної влади для надання консультаційних рекомендацій з питань імплементації норм європейського соціального права;

   – співпраця з органами державної влади з метою запровадження ефективних реформ соціальної сфери та сприяння забезпеченню реалізації соціальних прав;

   – організація шкіл та курсів соціального права для вітчизняних, іноземних громадян, учнів шкіл з особливими потребами.

Центр у своїй діяльності співпрацює з кафедрою трудового права та права соціального забезпечення, Радою молодих вчених юридичного факультету, юридичною клінікою «Pro bono», іншими кафедрами та центрами, створеними на юридичному факультеті, а також з факультетами (інститутами), окремими структурними підрозділами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Центр проблем імплементації європейського соціального права створює умови для взаємодії з юридичним співтовариством і можливості для встановлення зв’язків з колегами для професійної співпраці. Студентство та аспіранти юридичного факультету активно долучаються до реалізації ідей та організації заходів Центру. Завдяки відмінній репутації, яка побудована на здатності надати необхідні знання й навички для досягнення успіху в майбутній професійній та науковій діяльності, до проектів Центру долучаються студенти, аспіранти, молоді вчені юридичного факультету, а також вищих навчальних закладів – партнерів Центру, зокрема, є активними учасниками Дискусійного клубу студентів та аспірантів, створеного на його базі.

Центр проблем імплементації європейського соціального права має друковані періодичні видання (журнал «Соціальне право», збірник наукових праць «Актуальні проблеми соціального права в Україні»), на сторінках яких українські та зарубіжні автори мають можливість розміщувати наукові статті присвячені актуальним питанням розвитку європейського соціального права з подальшим впровадженням їх у систему національного законодавства України.

Центр активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, зокрема Міністерством соціальної політики, Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України, Державною службою України з питань праці, Національною службою посередництва та примирення, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», громадською організацією «Трудові ініціативи», Київським інститутом гендерних досліджень тощо.

Серед вищих навчальних закладів – партнерів Центру: Університет Єврорегіональної економіки імені Альчіде Де Гаспері в Юзефові (Польща), Київський регіональний науковий центр Національної академії правових наук України, юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», навчально-науковий Юридичний інститут Національного авіаційного університету, Національний університет «Києво-Могилянська академія» тощо.

Основні проекти Центру проблем імплементації європейського соціального права:

  • проведення наукових досліджень у сфері соціального права та соціальної безпеки з перспективою створення на базі Центру Школи соціального права;
  • випуск журналу «Соціальне право»;
  • видання щорічного збірника наукових праць «Актуальні проблеми соціального права в Україні»
  • проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, інших науково-практичних заходів;
  • участь у конкурсах проектів та грантах;
  • проект із підвищення правової освіти дітей з особливими потребами;
  • організація роботи Дискусійного клубу для студентів та аспірантів;
  • створення інформаційної бази наукових публікацій по соціальному праву.

Посилання на сайт: http://ceslii.knu.ua/ua/pro-tsentr

Посилання на ФБ: https://www.facebook.com/center.social.law/

Електронна адреса: cen.eur.soc.law@gmail.com

Телефон: (044)-239-32-76