Назва напряму програми Еразмус+: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions)

Тип проєкту: Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти (Capacity Building in Higher Education)

Номер проєкту: 562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP

Назва проєкту: Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій (Quality Assurance System In Ukraine: Development On The Base Of Enqa Standards And Guidelines)

Коротка назва проєкту: QUAERE

Основний координатор проєкту: Вроцлавський технічний університет (Польща)

Координатор проєкту від КНУ: Андрій Гожик, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії

Структурний підрозділ КНУ, на базі якого реалізовувався проєкт:  Науково-методичний центр організації навчального процесу

Сайт проєкту

Період реалізації проєкту: 2015-2018 рр.

Склад консорціуму:

Університет Александраса Стульгінскіса (Литва)

Патрський університет (Греція)

ASIIN (Німеччина)

Центрально-Східноєвропейська мережа агентств із забезпечення якості вищої освіти (Німеччина)

 The Network University (Нідерланди)

Сумський державний університет (Україна)

Хмельницький національний університет (Україна)

Бердянський державний педагогічний університет (Україна)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (Україна)

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова (Україна)

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Україна)

Українська асоціація студентського самоврядування (Україна)

Міністерство освіти і науки України (Україна)

 

Короткий опис проєкту:

Мета проєкту:

Впровадження кращих практик у простір вищої освіти України з метою забезпечення якості у закладах вищої освіти, заснованих на стандартах ENQA.

Завдання проєкту:

  • Розробити інструменти, що забезпечують функціонування внутрішньої і зовнішньої систем забезпечення якості (QA).
  • Ґрунтуючись на можливостях ЗВО та Міністерства підготувати персонал до використання інструментів забезпечення якості (QA). Створення організаційної інфраструктури забезпечення якості та пробних внутрішньої і зовнішньої моделей контролю якості (QA).
  • Сприяти залученню студентів в процеси самооцінювання Університету.
  • Зробити механізм самооцінювання невід’ємною частиною функціонування університету.