Що таке віртуальні обміни?

Віртуальний обмін — це доступна та новаторська форма міжнародного обміну, що використовує нові технології та мову міжнаціонального спілкування та не потребує фізичної мобільності.

Для організації віртуального обміну потрібні принаймні два університети-партнери. Зазвичай, віртуальні обміни складаються з невеликої кількості звичайних лекційних занять, вони при цьому є особистісно-орієнтованими та не потребують особливих затрат.  Участь у віртуальному обміні сприяє отриманню спільного досвіду співпраці з метою реалізації спільного проєкту. В рамках проекту віртуального обміну учасники обговорюють міждисциплінарні теми, а також фокусуються на вирішенні реальних проблем.

Групи студентів з різних країн спілкуються віддалено за допомогою технологій дистанційного навчання. Таке спілкування здійснюється самостійно або за участі фасилітатора, який заохочує активну залученість членів групи до процесу та допомагає створити продуктивне колективне обговорення, не впливаючи на змістове наповнення курсу.

Віртуальний обмін відрізняється від інших форм онлайн-навчання наступним чином:

 • акцент передусім на міжособистісній взаємодії та діалогу, натомість в більшості програм онлайн-навчання головна увага приділяється змісту навчання
 • навчання носить експериментальний характер, коли учасники здобувають безпосередній досвід комунікації та співпраці з колегами-учасниками з різних культур та різних умов життя
 • цілі та результати навчання включають в себе соціальні навички, необхідні для майбутнього працевлаштування, але які при цьому рідко формально визнаються як необхідні (розвиток міжкультурної компетентності, медіа та цифрова грамотність, командна робота, тощо)
 • віртуальний обмін розвивається переважно за ініціативи учасника, а не керівника: тут домінує філософія діалогу, де учасники – основні рушії знання.

Чому варто взяти участь?

Віртуальний обмін дає можливість:

 • розвивати та зміцнювати soft skills, які є важливими для працевлаштування (робота в команді, уміння працювати з людьми з різного культурного середовища, спілкуватися іноземною мовою, вивчати різні комунікативні стилі, адаптувати свій стиль спілкування до аудиторії та культурного контексту)
 • відчути і усвідомити себе громадянином світу через розуміння цінності культурного різноманіття
 • вивчати міждисциплінарні теми, які зазвичай не розглядаються у традиційній навчальній програмі
 • розвивати свої цифрові навички, особливо спілкування і взаємодію у віддаленому режимі та командну роботу на віртуальних платформах
 • підготуватися до фізичної мобільності, уникнути культурного шоку та полегшити адаптацію в приймаючій країні
 • знайти нових друзів
 • вийти за межі своєї зони комфорту

Визнання кредитів

Ваша участь у проєктах віртуального обміну може бути визнана по-різному.

Якщо навчальна дисципліна включена до навчального плану, університет може визнати кредити, отримані в результаті участі в віртуальному обміні:

 • як дисципліну вільного вибору в рамках навчального плану
 • як вид практичної діяльності в межах дисципліни

Програми віртуальної мобільності