Загальна інформація про програму

Mevlana – це програма академічної мобільності у галузі вищої освіти, навчання та викладання, яка була створена Радою вищої освіти Турецької Республіки з  метою академічного обміну з турецькими університетами на основі конкурсного відбору учасників. Усі питання, що стосуються фінансування, підписання угод між турецькими та закордонними університетами, відбору кандидатів на участь в академічному обміні контролює Рада вищої освіти. 

Ознайомитися з інформаційним буклетом:
Перелік університетів – партнерів тут.
Список університетів – партнерів в рамках програми обмінів Мевляна
List of the partner Universities within the framework of Mevlana Exchange Programme
Name of the University
1Університет Акденіз Akdeniz University
2Університет Газі Осман Паша Tokat Gaziosmanpasa University
3Університет Анкара Ankara University
4Ізмірський університет імені Катіпа Челебі (15.02.2019-2024)
Izmir Katip Celebi University
5Університет Памуккале (2018-2022)                          
Pamukkale University
6Університет Ахі Евран (2018-2023)
Ahi Evran University
7Анатолійський університет (20.11.2018 – 2023)
Anadolu University
8Університет Киркларелі (20.03.2018 – 2023)
Kirklareli University
9Університет Білєджик Шейх Едебалі (2019 – 2024)
Bilecik Şeyh Edebali University
10Університет Дюздже (14.05.2018 -2023)
Duzce University
11Кавказький університет (25.02.2019-2023)
Kafkas University
12Ескішехірський технічний університет (20.11.2018-2023)
Eskisehir Technical University
13Університет Карабюк (26.10.2018 – 2023)
Karabuk University
14Університет імені Аднана Мендереса (2019-2024)
Aydin Adnan Menderes University
15Стамбульський університет (2020 – 2025)
Istanbul University
16Університет Ерджіяс (2019 -2024)
Erciyes University
17Університет Неджметтіна Ербакана (2019-2024)
Necmettin Erbacan University
18Невешехірський університет імені Хачі Бекаш Велі (2020 – 2025)
Nevsehir Haci Bektas Veli University
19Університет Чукурова (2020 -2025)
Cukurova University
20Університет Хаджеттепе (2019 – 2024)
Hacettepe University
21Університет Самсун (2021 – 2025)
Samsun University
22Ушакський університет (2021 – 2026)
Uşak University

Програма відкриває можливість студентам навчатися у Туреччині протягом одного (мінімум) чи двох (максимум) семестрів, а науково-педагогічним працівникам – викладати лекції протягом терміну від двох тижнів (мінімум) до трьох місяців (максимум) з отриманням стипендії. 

Студенти, які успішно пройшли відбір для одержання гранту, не сплачують жодних внесків у приймаючому закладі під час навчання за програмою. Результати академічної успішності за дисциплінами в рамках навчальної угоди  перезараховуються студентові у його рідному університеті.

Обмін студентами

В програмі приймають участь студенти (II або III року навчання , I курс магістратури та аспіранти).

Студенти, які успішно пройшли відбір, отримують стипендію, яка   визначається Радою вищої освіти Туреччини та не сплачують жодних внесків у приймаючому закладі протягом періоду мобільності.  Кількість студентів та термін навчання зазначені у Протоколі, який укладає університет з приймаючим університетом. 

Документи для студентів:

  • Заповнена аплікаційна форма:
  • https://drive.google.com/file/d/1an0DMafdhd4RoglM5kcLjgE-fkqYo9cB/view?usp=sharing
  • Learning Protocol
  • Cертифікат про підтвердження знання турецької або англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно підписати у викладача іноземної мови на факультеті.

Приклад шаблону внутрішнього мовного сертифікату можна завантажити за посиланням: http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/

  • Витяг із залікової книжки (перекладений та завірений**) із зазначеним GPA (бакалаврат – мінімум 2,5 балів з 4,0 за 4-ох бальною шкалою оцінювання*, магістратура – мінімум 2,5 балів з 4,0)
  • CV в форматі EUROPASS

Пакет документів в електронному вигляді має бути заархівований в один файл (формат pdf), назва якого має містити назву університету та прізвище претендента University _2021fall _Ivanova або  University_2022spring _Ivanova), та надісланий на електронну адресу: mevlanatsnuk@gmail.com

*Шкала оцінювання https://drive.google.com/file/d/1ux1rBSvsLqxNhc7qq1Xcljg8RuXZvN9P/view?usp=sharing

**Для завіряння перекладу витягу із залікової відомості необхідно підійти в кім. 267 Головного корпусу університету. Український оригінал витягу оцінок має бути в наявності.

Мобільність співробітників

Співробітники університету, які отримали грант від Програми обміну «Мевляна», будуть мати можливість викладати та проводити наукові дослідження, проводити семінари та приймати участь у спільних наукових проектах. 

Щотижневе навантаження викладачів Програми обміну «Мевляна», повинно складати не менш ніж 6 аудиторних годин.

Кандидат повинен відповідати таким вимогам:

  • бути викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • володіти турецькою або англійською мовою не нижче рівня В2 (підтверджене сертифікатом).

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту. Кожен учасник програми самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності.

REGULATION ON MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME

ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ ОБМІНУ «МЕВЛЯНА»