Що таке грант на мобільність персоналу в рамках програми Еразмус+?

Грант на мобільність персоналу в рамках програми Erasmus+ – це фінансова підтримка, що надається стороною в особі європейського ЗВО, яка приймає співробітника на мобільність і розрахована на покриття витрат (на житло, подорож, харчування), пов’язаних із перебуванням учасника програми в приймаючому університеті.

Виплата гранту здійснюється, якщо учасник реалізує мобільність з метою викладання або стажування в європейському ЗВО. Грант на мобільність персоналу Еразмус+ складається з двох компонентів фінансування:

 • добові;
 • грант на подорож.

Мобільність персоналу може фінансуватися за рахунок гранту програми Еразмус+, якщо вона включає один або більше з поданих нижче елементів:

 • Викладання
 • Обмін досвідом роботи (Job-Shadowing Week)
 • Навчальні тренінги/семінари/практикуми (не конференції)
 • Наукове керівництво студентами
 • Власна дослідницька діяльність
 • Просування та/або подальший моніторинг мобільності в рамках програми Erasmus+
 • Спільні заходи та семінари
 • Участь у Тижні підготовки персоналу (Staff Training Week)
 • Участь у заліках/екзаменах
 • Планування майбутньої співпраці в рамках програми Erasmus+
 • Культурна діяльність
 • Моніторинг проєктів співпраці Erasmus+

Як взяти участь у програмі?

Якщо ви бажаєте взяти участь у програмі, вам потрібно підготувати аплікаційну заявку на конкурс. Пакет конкурсних документів включає:

1. Europass CV (повне, із зазначенням відряджень, участі у конференціях тощо);

2. План роботи: заповнений Erasmus+ Staff Mobility Agreement for Teaching/Training (підписаний аплікантом та завізований заступником директора/декана з міжнародних питань). Форму угоди можете знайти на сайті відділу академічної мобільності у розділі “Зразки документів для відрядження/направлення за кордон”- Зразок Learning Agreement для викладання за програмою Еразмус+ за кордон.

3. Сертифікат про знання (англійської або іншої) мови;

4. Копію закордонного паспорту;

5. *Pre-Acceptance Letter від відповідної кафедри/підрозділу;

*Перевагу матимуть кандидати з листами про попереднє прийняття / листами-запрошеннями під час відбору.

Відбір кандидатів здійснюється на конкурсній основі.

Критерії оцінки аплікацій:

 • рівень відповідності викладацької пропозиції/програми стажування апліканта напрямку наукової та/або дослідницької діяльності приймаючого університету;
 • мотивація;
 • вплив запропонованої мобільності на інтернаціоналізацію КНУ;
 • досвід участі у програмах міжнародної академічної мобільності (перевага надається новачкам).

Контакти

За детальною інформацією просимо звертатися до відділу міжнародного співробітництва.

Курченко Олена Олександрівна

Еразмус+ Координатор

Адреса: вул.. Володимирська, 60, к.267

Тел.: +380442393150

Email: erasmus.international@knu.ua