Назва напряму програми Еразмус+: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions)

Тип проєкту: Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти (Capacity Building in Higher Education)

Номер проєкту:  586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP

Назва проєкту: Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське сполучення (Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection)

Коротка назва проєкту: BBSR

Основний координатор проєкту: Університет Тарту (Естонія)

Координатор проєкту від КНУ: Микола Дорошко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного регіонознавства

Структурний підрозділ КНУ, на базі якого реалізовувався проєкт:  Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Сайт проєкту

Період реалізації проєкту: 2017-2021 рр.

Склад консорціуму:

Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Лундський університет (Швеція)

Університет імені Вітаутаса Великого (Литва)

Маріупольський державний університет (Україна)

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова (Україна)

 

Короткий опис проєкту:

Метою проєкту є запровадження нової магістерської програми для формування у студентів відповідних компетентностей необхідних для проведення науково-дослідної діяльності та налагодження зв’язків із міжнародними або регіональними, державними або приватними організаціями та підприємствами. Програма грунтується на диверсифікованому підході до навчання та викладання, основних тенденціях та попиту на ринку праці, національному потенціалі та майбутньому капіталі. Студенти, які закінчать цю програму, отримають вищу освіту з хорошим знанням англійської мови, що надасть їм можливість доступу до широкого спектру робочих місць.

Другою метою є модернізація викладання та навчання в українських закладах вищої освіти шляхом впровадження нової методології та підготовки відповідного викладацького складу. Модернізація включає запровадження норм, стандартів та основних принципів Європейського простору вищої освіти (EHEA), що буде підтримувати інтеграцію в Болонський процес.