Американський центр загального права

З початком 2014 року юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) та Школа права Університету Кейс Вестерн Резерв (м. Клівленд, штат Огайо, США) розпочали плідну співпрацю, спрямовану на викладання англомовних курсів з права українським студентам, аспірантам, викладачам і практикам. Вже в середині 2014 року сторони досягли домовленості щодо сприяння спільному науковому дослідженню та створенню програми курсів з американського загального права в університеті імені Тараса Шевченка.

          17 листопада 2014 року з метою розширення міжнародного співробітництва, поліпшення якості освіти в галузі права було видано наказ щодо створення Американського центру загального права (American common law center – ACLC) в ауд. 236. Першу лекцію щодо безпеки, тероризму, шпигунства та війни в кіберсфері провів д-р Кеннет Ґірc.

         На даний момент, Американський центр загального права є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Метою діяльності Американського центру є створення постійних академічних зв’язків та сприяння здійсненню спільних дослідницьких, навчальних проектів між студентами та лекторами КНУ ім. Т. Шевченка та іншими іноземними юридичними вищими навчальними закладами.

          В Американському центрі загального права систематично проводяться як одноразові заходи, так і курси лекцій. До викладання переважно залучаються викладачі з США, але можуть залучатися лектори і з інших країн, за умови викладання лекцій англійською мовою. Викладачами можуть бути особи, що мають науковий ступінь, практики, спеціалісти у визначених галузях. У результаті успішного проходження курсу лекцій учасники можуть отримати сертифікат.

        Діяльність ACLC спрямована в основному на студентів, аспірантів та викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, однак долучатися до нас також можуть всі бажаючі. Під час навчання в Американському центрі загального права застосовуються сучасні інформаційні технології, що допомагають швидко і ефективно сприймати та засвоювати новий матеріал. Наш Центр має сучасне технічне оснащення. Також в ACLC діє бібліотека, яка охоплює як англомовну, так і україномовну літературу. Із переліком книг та журналів ви можете ознайомитися на нашому сайті, а опрацювати матеріали можете завітавши до нашого Центру.

            ACLC – це унікальна можливість поринути в англомовний світ, не перетинаючи кордонів.

Посилання на сайт: http://aclc.knu.ua/index.php

Посилання на ФБ: https://www.facebook.com/aclcenter

Електронна адреса: aclc.knu.ua@gmail.com

Телефон: 044 239 3185

Центр проблем імплементації Європейського
соціального права

Іншин Микола Іванович

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Директор Центру проблем імплементації європейського соціального права, академік Національної академії правових науко України, Заслужений юрист України.

Про центр

Центр проблем імплементації європейського соціального права створено у червні 2016 року як структурний підрозділюридичного факультету Університету з метою проведення наукових досліджень у сфері соціального права України та держав Європейського Союзу, розробки рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства у сфері праці та соціального захисту з урахуванням міжнародних стандартів.
Відповідно до Положення «Про Центр проблем імплементації європейського соціального права», затвердженого наказом ректора Університету Центр є структурним підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, основними завданнями якого є:
   – організація та проведення, у тому числі за участю викладачів та студентів юридичних факультетів інших ВНЗів, круглих столів, конференцій, семінарів, судових дебатів тощо;
   – сприяння проведенню науково-педагогічним складом юридичного факультету науково-експертного та методологічного супроводу адаптації законодавства України до норм європейського соціального права;
  – організація та здійснення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, наукового тлумачення норм національного законодавства в контексті судової практики та практики Європейського суду з прав людини;
  – взаємодія з органами державної влади для надання консультаційних рекомендацій з питань імплементації норм європейського соціального права;
   – співпраця з органами державної влади з метою запровадження ефективних реформ соціальної сфери та сприяння забезпеченню реалізації соціальних прав;
   – організація шкіл та курсів соціального права для вітчизняних, іноземних громадян, учнів шкіл з особливими потребами.
Центр у своїй діяльності співпрацює з кафедрою трудового права та права соціального забезпечення, Радою молодих вчених юридичного факультету, юридичною клінікою «Pro bono», іншими кафедрами та центрами, створеними на юридичному факультеті, а також з факультетами (інститутами), окремими структурними підрозділами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Центр проблем імплементації європейського соціального права створює умови для взаємодії з юридичним співтовариством і можливості для встановлення зв’язків з колегами для професійної співпраці. Студентство та аспіранти юридичного факультету активно долучаються до реалізації ідей та організації заходів Центру. Завдяки відмінній репутації, яка побудована на здатності надати необхідні знання й навички для досягнення успіху в майбутній професійній та науковій діяльності, до проектів Центру долучаються студенти, аспіранти, молоді вчені юридичного факультету, а також вищих навчальних закладів – партнерів Центру, зокрема, є активними учасниками Дискусійного клубу студентів та аспірантів, створеного на його базі.
Центр проблем імплементації європейського соціального права має друковані періодичні видання (журнал «Соціальне право», збірник наукових праць «Актуальні проблеми соціального права в Україні»), на сторінках яких українські та зарубіжні автори мають можливість розміщувати наукові статті присвячені актуальним питанням розвитку європейського соціального права з подальшим впровадженням їх у систему національного законодавства України.
Центр активно співпрацює з органами державної влади та громадськими організаціями, зокрема Міністерством соціальної політики, Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради України, Державною службою України з питань праці, Національною службою посередництва та примирення, Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», громадською організацією «Трудові ініціативи», Київським інститутом гендерних досліджень тощо.
Серед вищих навчальних закладів – партнерів Центру: Університет Єврорегіональної економіки імені Альчіде Де Гаспері в Юзефові (Польща), Київський регіональний науковий центр Національної академії правових наук України, юридичний факультет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», навчально-науковий Юридичний інститут Національного авіаційного університету, Національний університет «Києво-Могилянська академія» тощо.

Основні проекти Центру проблем імплементації європейського соціального права:
⦁ проведення наукових досліджень у сфері соціального права та соціальної безпеки з перспективою створення на базі Центру Школи соціального права;
⦁ випуск журналу «Соціальне право»;
⦁ видання щорічного збірника наукових праць «Актуальні проблеми соціального права в Україні»
⦁ проведення Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, дебатів, інших науково-практичних заходів;
⦁ участь у конкурсах проектів та грантах;
⦁ проект із підвищення правової освіти дітей з особливими потребами;
⦁ організація роботи Дискусійного клубу для студентів та аспірантів;
⦁ створення інформаційної бази наукових публікацій по соціальному праву.

Посилання на сайт: http://ceslii.knu.ua/ua/pro-tsentr
Посилання на ФБ: https://www.facebook.com/center.social.law/
Електронна адреса: cen.eur.soc.law@gmail.com
Телефон: (044)-239-32-76

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, створений на юридичному факультеті у 2017 році на виконання спільного наказу ректора КНУ імені Тараса Шевченка і президента Національної академії правових наук України на базі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету (з 2020 року – кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права) КНУ імені Тараса Шевченка, у співпраці з НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.
Мета: реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм, підвищення кваліфікації працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підготовка наукових експертних висновків з питань інтелектуальної власності, консультація викладачів та студентів Університету, а також проведення просвітницьких заходів з питань інтелектуальної власності для широкої громадськості.

Посилання на сайт: https://ipcentre.law.knu.ua
Електронна адреса: ipcentre.knu@gmail.com
Телефон: (044) 239 31 35

Носік Юрій Володимирович
Директор
к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка
Наукові інтереси: інформаційне право (в т.ч. правовий режим інформації з обмеженим доступом); право інтелектуальної власності (нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема, доменні імена).

Центр прав людини та врядування

Ващенко Юлія В’ячеславівна
д.ю.н. професор кафедри адміністративного права
директор Навчально-наукового центру прав людини та врядування

Рідна мова: українська
Комунікаційна компетентність: Гарні навички комунікації отримав під час роботи викладачем та практикуючим юристом.
Організаційно-управлінська компетентність: Координатор міжнародних освітніх програм
Інші професійні навички: –
Області професійних інтересів: Адміністративне право, енергетичне право, права людини.