Поїздки за кордон студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників і співробітників університету оформлюються відділом академічної мобільності або відділом міжнародних зв’язків.

Закордонна поїздка оформлюється у відділі академічної мобільності, якщо вона передбачає (відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність» № 599 від 12.05.2015 р.):

 • участь у програмах кредитної академічної мобільності учасників академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії/доктора мистецтва;
 • навчання за освітніми (освітньо-професійними) програмами кредитної або ступеневої академічної мобільності;
 • участь у спільних освітніх та/або наукових проектах (діяльність у складі тимчасової проектної групи, утвореної на певний строк для реалізації мети та виконання завдань певного освітнього або наукового проекту за рахунок ґранту, наданого закладам-партнерам);
 • викладання;
 • стажування;
 • наукове дослідження;
 • наукове стажування;
 • мовне стажування;
 • підвищення кваліфікації;
 • практика (отримання досвіду професійної діяльності в галузі майбутньої, наявної, суміжної спеціальності під керівництвом працівників закладу освіти (наукової установи) з метою формування фахових компетентностей та навичок у реальних, у тому числі виробничих, умовах для прийняття самостійних рішень у практичній діяльності, оволодіння методами, формами організації та засобами праці в певній професійній діяльності або галузі знань).

Для оформлення таких поїздок просимо звертатися до Відділу академічної мобільності (кім. 222 Головного навчального корпусу, тел: 239-32-85).

 

В усіх інших випадках закордонна поїздка оформлюються у відділі міжнародних зв’язків (ВМЗ) як направлення (для студентів та аспірантів) або відрядження (для викладачів і співробітників).

 

Для оформлення відрядження науково-педагогічного працівника або співробітника потрібно надати до ВМЗ (кім. 267 Головного навчального корпусу, тел: 239-33-77) наступні документи:

1) особисту заяву або подання від структурного підрозділу

 • зразок заява та подання для студентів та аспірантів
 • зразок заяви та подання для співробітників,  які обіймають одну посаду
 • зразок заяви та подання для співробітників, які обіймають дві посади

2) запрошення (на бланку приймаючої установи), адресоване на запрошену особу або на адміністрацію університету

3) переклад запрошення, завірений у структурному підрозділі (в інституті або на факультеті) або у відділі міжнародних зв’язків (ВМЗ завіряє переклад лише з англійської мови)

 • якщо завірення перекладу неможливе в інституті (на факультеті) або у ВМЗ, радимо звернутися до Навчально-наукового інституту філології КНУ або здійснити нотаріальне засвідчення перекладу запрошення

4) графік замін навчальних дисциплін (для викладачів)

5) копія технічного завдання теми (для наукових співробітників)

 

Після повернення із-за закордонного направлення або відрядження необхідно подати до ВМЗ звіт протягом 10 робочих днів:

 • зразок звіт для студентів та аспірантів
 • зразок звіт для викладачів і співробітників

Звіт складається особисто у довільній формі із зазначенням результатів відрядження та візується керівником структурного підрозділу.

 

ВАЖЛИВО!

Якщо співробітник обіймає дві посади, то відрядження може бути оформленим за обома посадами. В такому випадку у запрошенні зазначаються обидві посади співробітника, а мета поїздки передбачає виконання функцій за обома посадами.

Якщо ж поїздка стосується виконання функцій лише за однією двох посад співробітника, то за іншою посадою співробітник має оформити відпустку за власний рахунок.

 

ВАЖЛИВО!

Просимо звернути увагу, що термін направлення або відрядження, що вказується у заяві/поданні, має враховувати час на дорогу (вказується дата виїзду з Києва  та повернення до Києва).

 

ВАЖЛИВО!

У період воєнного стану діють обмеження на виїзд за кордон громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років (детальна інформація від Державної прикордонної служби України). У зв’язку з цим оформлення відрядження за кордон науково-педагогічних працівників і співробітників університету може потребувати звернення до Міністерства освіти і науки України щодо сприяння в отриманні дозволу на виїзд за кордон (готує відділ міжнародних зв’язків в процесі оформлення відрядження).

Звертаємо увагу: остаточне рішення про дозвіл на виїзд з території України приймається Державною прикордонною службою України.