Mevlana – це програма академічної мобільності у галузі вищої освіти,
навчання та викладання, яка була створена Радою вищої освіти Турецької
Республіки з метою академічного обміну з турецькими університетами на
основі конкурсного відбору учасників. Усі питання, що стосуються
фінансування, підписання угод між турецькими та закордонними
університетами, відбору кандидатів на участь в академічному обміні
контролює Рада вищої освіти.