Оформлення

Якщо Ви плануєте короткотривалий виїзд за кордон, Вам необхідно за 10 календарних днів звернутися до Відділу міжнародного співробітництва, вул. Володимирська, 60,

кімната 267. Телефони: +38(0 44) 239-33-77, 239-31-50, 33-77.

Для оформлення виїзду необхідно мати офіційне ЗАПРОШЕННЯ  від приймаючої сторони (на бланку з підписом керівника) та його переклад державною мовою.

// У запрошенні обов’язково повинно бути вказано:

  • Прізвище, ім’я особи, яку запрошують;
  • Статус особи, яку запрошують;
  • Мета виїзду;
  • Термін перебування;
  • Пункт призначення.

Запрошення може бути іменним або на адміністрацію університету.

У Вас вже є запрошення від приймаючої сторони, яке задовольняє усі вимоги і, залежно від мети, Ви обираєте, яким чином здійснювати подальше оформлення.

Якщо ваша мета короткотривалої поїздки за кордон:

  • обговорення питань про співпрацю, проведення переговорів;
  • підписання угоди, меморандуму;
  • участь у олімпіаді, змаганнях, конкурсах тощо;     
  •  участь у конференції, конгресі, семінарі, з’їзді, зустрічі  тощо,

звертайтеся за оформленням до Відділу міжнародного співробітництва.

Якщо мета Вашої поїздки – стажування, дослідження, викладання, підвищення кваліфікації, навчання, Вам необхідно звернутися до Відділу академічної мобільності!!!

Для оформлення документів оберіть власну категорію

Науковий та науково-педагогічний працівник / співробітник   

Аспірант / Докторант  

Студент   

І. Список документів для оформлення короткотривалого відрядження наукових, науково-педагогічних працівників/співробітників за кордон

1. Подання від підрозділу або особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту/декана факультету і завідувача кафедри/керівника структурного підрозділу. У даному документі необхідно вказувати:

· країну, місто і термін відрядження (з врахуванням часу на дорогу:1 або 2 дні в залежності від виду транспорту і 1 або 2 дні на повернення);

· мету відрядження;

· збереження заробітної плати на цей період;

· джерело фінансування відрядження.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку з підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється у ВМС.

4. Графік замін навчальних дисциплін на період відрядження (для професорсько-викладацького складу), завірений директором інституту/деканом факультету і завідувачем кафедри.

            Для співробітників НДЧ потрібно отримати візу метролога, що відрядження передбачене технічним завданням теми, та додати копію технічного завдання теми.

Наведений перелік документів необхідно надати до Відділу міжнародного співробітництва за 10 календарних діб для підготовки наказу.

Після підписання наказу, копія наказу повертається до факультету/інституту або структурного підрозділу.

Важливо:

– Повний комплект документів подається до кімнати 267 для подальшого подання ректору університету, першому проректору, проректору з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво). 

– Оформлюючи відрядження за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають співпадати з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Вказуючи термін відрядження (дати), при оформлені подання чи заяви необхідно звернути увагу на вживання прийменників по і до. При вживанні прийменника по -співробітникповинен повернутися до Києва в день, що зазначений у поданні чи заяві.

     При вживанні прийменника до – співробітник повинен мати на увазі, що термін відрядження триває на один день менше кінцевої дати.

____________________________________________________________________

Звітність після повернення!

            Впродовж 10 днів після повернення із-за кордону в Україну подавати в довільній формі Звіт про закордонне відрядження до Відділу міжнародного співробітництва (кімн. 267), у якому викласти мету, завдання та результати відрядження, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові, посаду, підрозділ Університету, термін перебування, країну і місто.

ІІ. Список документів для оформлення короткотривалого направлення докторантів/аспірантів за кордон

1. Подання від підрозділу або особиста  заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту або декана факультету,завідувача кафедри і керівника. У даному документі необхідно вказувати:

· країну, місто і термін направлення (з врахуванням часу на дорогу:1 або 2 дні в залежності від виду транспорту і 1 або 2 дні на повернення);

· мету направлення;

· рік навчання;

· джерело фінансування направлення.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку з підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється в ВМС.

Наведений перелік документів необхідно надати до Відділу міжнародного співробітництва за 10 календарних діб для підготовки наказу.

Після підписання наказу, копія наказу повертається до факультету/інституту.

Важливо:

– Повний комплект документів подається до кімнати 267 для подальшого подання ректору університету, першому проректору, проректору з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво). 

– Оформлюючи направлення за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають співпадати з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Вказуючи термін направлення (дати), при оформлені подання чи заяви необхідно звернути увагу на вживання прийменників по і до. При вживанні прийменника по докторант/аспірант повинен повернутися до Києва в день, що зазначений у поданні чи заяві.

     При вживанні прийменника до – докторант/аспірант повинен мати на увазі, що термін направлення триває на один день менше кінцевої дати.

_______________________________________________________________________

Звітність після повернення!

            Впродовж 10 днів після повернення із-за кордону в Україну подавати в довільній формі Звіт про закордонне направлення до Відділу міжнародного співробітництва (кімн. 267), у якому викласти мету, завдання та результати направлення, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові, докторант/аспірант, підрозділ Університету, термін перебування, країну і місто.

ІІІ. Список документів для оформлення короткотривалого направлення студентів за кордон

1. Подання від підрозділу або особиста  заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) директора інституту або декана факультету і завідувача кафедри. У даному документі необхідно вказувати:

· країну, місто і термін направлення (з врахуванням часу на дорогу:1 або 2 дні в залежності від виду транспорту і 1 або 2 дні на повернення);

· мету направлення;

· форму навчання студента (бюджетна зі збереження/без збереження стипендії або контрактна);

· джерело фінансування направлення.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку з підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється в ВМС.

Наведений перелік документів необхідно надати до Відділу міжнародного співробітництва за 10 календарних діб для підготовки наказу.

Після підписання наказу, копія наказу повертається до факультету/інституту.

Важливо:

– Повний комплект документів подається до кімнати 267 для подальшого подання ректору університету, першому проректору, проректору з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво). 

– Оформлюючи направлення за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають співпадати з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Вказуючи термін направлення (дати), при оформлені подання чи заяви необхідно звернути увагу на вживання прийменників по і до. При вживанні прийменника по -студентповинен повернутися до Києва в день, що зазначений у поданні чи заяві.

     При вживанні прийменника до – студент  повинен мати на увазі, що термін направлення триває на один день менше кінцевої дати.

_______________________________________________________________________

Звітність після повернення!

            Впродовж 10 днів після повернення із-за кордону в Україну подавати в довільній формі Звіт про закордонне направлення до Відділу міжнародного співробітництва (кімн. 267), у якому викласти мету, завдання та результати направлення, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові, студент якого курсу, підрозділ Університету, термін перебування, країну і місто.


Отримати офіційне запрошення закладу, що приймає працівника, та перекласти його українською мовою. У запрошенні має бути зазначена мета виїзду (наприклад: участь особи, що відряджається, в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, підвищення кваліфікації тощо) за тематикою, що збігається з діяльністю університету, пункт призначення, строки поїздки, умови перебування, джерело фінансового забезпечення витрат на поїздку, а також за потреби інші ключові моменти. Запрошення може бути іменним або на адміністрацію університету (обов’язково із зазначенням статусу запрошуваної особи в університеті), з реквізитами установи, що приймає, та засвідчене уповноваженим підписантом.