Назва напряму програми Еразмус+: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions)

Тип проєкту: Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти (Capacity Building in Higher Education)

Номер проєкту:  598236-EPP-1-2018-1-LT–EPPKA2-CBHE–SP

Назва проєкту: Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм (Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism)

Коротка назва проєкту: DESTIN

Основний координатор проєкту: Університет Бат Спа (Велика Британія)

Координатор проєкту від КНУ: Богдана Носова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри соціальних комунікацій

Структурний підрозділ, на базі якого реалізовувався проєкт: Інститут журналістики

Сайт проєкту

Період реалізації проєкту: 2018-2021 рр.

Склад консорціуму:

Університет імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

Дан Лірі Інститут мистецтвознавства, дизайну та технологій (Ірландія)

Університет Ліннея (Швеція)

Світова університетська служба (Австрія)

Мережа з журналістської етики (Велика Британія)

Європейська асоціація підготовки журналістів (Нідерланди)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука(Україна)

Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)

Маріупольський державний університет (Україна)

Сумський державний університет (Україна)

Український католицький університет (Україна)

Ужгородський національний університет (Україна)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)

Запорізький національний університет (Україна)

Громадська організація «Українська асоціація студентів» (Україна)

Громадська організація «Громадське радіо» (Україна)

Міністерство освіти і науки України (Україна)

 

Короткий опис проєкту:

Мета проєкту:

  • Реформування навчальних планів: реформувати, почати поширювати та оцінювати нові / переглянуті навчальні плани для 9 програм бакалаврату та 11 програм магістратури з журналістики (по 2 плани в кожному з 10 українських університетів-партнерів) та інституційний контроль якості академічних програм, щоб усі нові/переглянуті навчальні плани були зроблені згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF), відповідали Європейським стандартам доброчесності та професіоналізму, покращували залученість студентів до роботи в галузі, підготовку кадрів і працевлаштування, а також дозволили співробітникам та студентам розвивати міцні та стабільні зв’язки з європейськими журналістськими факультетами та асоціаціями;
  • Навчальний план – контекст: покращити медіасередовище, в якому працюватимуть випускники факультетів журналістики: поліпшити рівень «медіа-грамотності» ключових цільових груп, надати студентам-журналістам нові можливості залучати громадськість під час навчання та підвищити обізнаність громадськості щодо життєво важливої ролі журналістів та засобів масової інформації у захисті прав громадян та підтримці цього у багатокультурній демократії.